» مقالات » خبرهای مرتبط به آب و هوا » کیفیت هوای تهران به خط قرمز نزدیک شد

خبرهای مرتبط به آب و هوا

کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم و در آستانه ورود به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای تهران به خط قرمز نزدیک شد

تعداد بازدید 1017

کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم و در آستانه ورود به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
به گزارش پگاهان سپهر ایرانیان به نقل از آنا، امروز (چهارشنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 97 قرار گرفته است.
شاخص کیفیت هوای امروز نسبت به روز گذشته 3 واحد افزایش داشته است و هوا هم‌چنان در شرایط سالم قرار دارد.
اگر شاخص کیفیت هوا بین 0 تا 50 باشد کیفیت هوا در وضع پاک، 50 تا 100 وضع سالم و 100 تا 150 هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ریوی، سالمندان و کودکان) خواهد بود.

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 14 مهر ماه 1395

coway, 2014