» مقالات » خبرهای مرتبط به آب و هوا » امروز هوای تهران سالم است

خبرهای مرتبط به آب و هوا

کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم و در آستانه ورود به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

امروز هوای تهران سالم است

تعداد بازدید 1861

کیفیت هوای امروز تهران در شرایط سالم و در آستانه ورود به هوای ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
به گزارش پگاهان سپهر ایرانیان به نقل از آنا، امروز (چهارشنبه) هوای تهران سالم و شاخص کیفیت هوا روی عدد 96 قرار گرفته است.
اگر شاخص کیفیت هوا بین 0 تا 50 باشد کیفیت هوا در وضع پاک، 50 تا 100 وضع سالم و 100 تا 150 هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی،‌ریوی، سالمندان و کودکان) خواهد بود.


تاريخ تنظيم: چهارشنبه 28 مهر ماه 1395

coway, 2014