CHPI-390

دستگاه تصفیه آب Coway

سیستم یخ دوگانه برای هر مکعب یخ

    

مدلCHPI-390
سیستم تصفیه3مرحله
گواهینامه WQANSF / ANSI 42, 53, 58, 372
ظرفیت مخزن سرد 1.8 ℓ / 0.47 gal ،گرم گرمایش فوری ،محیط 1.9 ℓ / 0.5 gal،یخ 0.6 kg / 1.32 lb
ابعاد315 x 520 x 545 mm / 12.4 x 29.5 x 21.5 inch
وزن خالص27.5 kg / 60.6 lb
زندگی خود را ویژه کنید

دستگاه تصفیه آب برتر با عملکرد ساخت یخ دوتای
یخ دوتایی

با سیستم اتوماتیک چرخشی استریلیزه پیشرفته

آب ضد عفونی کننده الکترولیز که 5 علامت دارد،استریلیزه کردن به طور خودکار مخزن آب در مسیر جریان داخلی آب را استریل می کند تصفیه کننده و همچنین شیر آب از طریق کشوی خودکار استریلیزه
×

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و قرار گرفتن در موقعیت بحرانی شرکت پگاهان سپهر ایرانیان برای حفظ سلامت مشتریان گرامی خود ضمن اقدامات پیشگیرانه هنگام ورود تکنسین ها به منازل آنهااستفاده از پک های محافظتی را برای تمامی پرسنل خود الزامی کرده است.