CPS-240

دستگاه تصفیه آب Coway

آب سرد و گازدار

   

مدلCPS-240
سیستم تصفیه4مرحله
گواهینامه WQANSF / ANSI 42, 53, 58, 372, 401
ظرفیت مخزن محیط 2.0 ℓ / 0.52 gal
سرد 2.0 ℓ / 0.52 gal
ابعاد281 x 511 x 591 mm / 11.1 x 20.1 x 23.3 inch
وزن خالص22 kg / 48.5 lb
بانوشیدن آب گازدار لذت ببرید

از آب گازدار درخانه لذت ببرید

دستگاه تصفیه آب همه نوع آب متشکل ازآب سرد، آب در دمای وهمچنین آب معطر وآب گازدار را فراهم می کند

عملکرد با تنظیم چرخه اختیاری

لمس آسان برای استفاده از صفحه نمایش و یک شماره گیری چرخشی

صرفه جویی در هنگام شب با سنسورحالت نور برای پس انداز انرژی

×

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و قرار گرفتن در موقعیت بحرانی شرکت پگاهان سپهر ایرانیان برای حفظ سلامت مشتریان گرامی خود ضمن اقدامات پیشگیرانه هنگام ورود تکنسین ها به منازل آنهااستفاده از پک های محافظتی را برای تمامی پرسنل خود الزامی کرده است.