CHPI-280L

دستگاه تصفیه آب Coway

سیستم خود استریل کردن مخزن آب

    

مدلCHPI-280L
سیستم تصفیه3مرحله
گواهینامه WQANSF / ANSI 42, 53, 58, 372
ظرفیت مخزن معمولی 1.8 ℓ / 0.47 gal
سرد 2.0 ℓ / 0.52 gal
گرم 1.0 ℓ / 0.26 gal
سرد 0.6 kg / 1.32 lb
ابعاد340 x 515 x 525 mm / 13.4 x 20.3 x 20.7 inch
وزن خالص22.9 kg / 50.5 lb

سیستم خود استریل کردن مخزن آب با آب الکترولیز

جامد و شفاف بدون داشتن حباب در یخ

یخ کریستالی را با استفاده از سیستم ژئوماتوپم موج فراهم می کند . حباب های هوا را در هنگام ساختن یخ از آب خارج می کند

دارای ویژگی هوشمند و راحتی در استفاده سیستم استخراج

سنجش نور عملکرد صرفه جویی در مصرف انرژی و آسان را در استخراج مداوم با تماس یک لمسی فراهم می کند

×

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و قرار گرفتن در موقعیت بحرانی شرکت پگاهان سپهر ایرانیان برای حفظ سلامت مشتریان گرامی خود ضمن اقدامات پیشگیرانه هنگام ورود تکنسین ها به منازل آنهااستفاده از پک های محافظتی را برای تمامی پرسنل خود الزامی کرده است.