CHP-7200N

دستگاه تصفیه آب Coway

دستگاه تصفیه آب مناسب و بهداشتی

   

مدلCHP-7200N
سیستم تصفیه2مرحله
گواهینامه WQANSF / ANSI 42, 53 (In progress)
ظرفیت مخزن محیط Direct flow
سرد Direct flow
یخ Instant heating

ابعاد230 x 460 x 230 mm / 9.1 x 18.1 x 9.1 inch
وزن خالص10 kg / 22.0 lb
آب تازه و تمیز را با یک سیستم جریان مستقیم تأمین می کند
از ظروف مختلفی می توان برای همیشه در آب تمیز و بی خطر استفاده کرد

فیلترهای نانوترپ به روز برای سیستم تصفیه آب مستقیم به همراه آب تازه طراحی شده است

دستگاه تصفیه آب مستقیم با فیلتر نانوتراپ

مستقیماً آب با دمای محیط ، آب سرد و آب گرم را بدون مخزن آب داشته باشید

×

با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و قرار گرفتن در موقعیت بحرانی شرکت پگاهان سپهر ایرانیان برای حفظ سلامت مشتریان گرامی خود ضمن اقدامات پیشگیرانه هنگام ورود تکنسین ها به منازل آنهااستفاده از پک های محافظتی را برای تمامی پرسنل خود الزامی کرده است.