» پرسش و پاسخ » خواص استفاده از عصاره گیری کووی

پرسش و پاسخ

عصاره گیری کامل میوه و سبزیجات به همراه پالپ آن...

خواص استفاده از عصاره گیری کووی

تعداد بازدید 2466

تفاوت آبمیوه گیری کووی و دیگر آبمیو گیریها

عصاره گیری کامل میوه  وسبزیجات همراه با پالپ آن تنها با آبمیوه گیر و عصاره گیر کووی
ترکیب کامل نو آوری در تکنولوژی و مهندسی پیشرفته استانداردی جدید را پایه گذاری کرده است.به چشم خود ببینید.
بی نظیردر طراحی و کارایی در دنیا
1-سرعت پایین آبمیوه گیری برای بهترین طعم :
دستگاه ابمیوه گیری هوشمند کووی با سیستم عصاره گیری، طعم طبیعی میوه و سبزیجات را استخراج میکند.
2-آبمیوه طبیعی و مغذی:
دستگاه آبمیوه گیری کووی با سیستم آبمیوه گیری آهسته ، آب میوه را با نگهداری آنزیمهای طبیعی، مواد معدنی و ویتامین های آن را به صورت طبیعی و کامل استخراج میکند.
3-سیستم آبگیری مداوم:
دستگاه آبمیوه گیری کووی لذت آبگیری مداوم 100درصد  طبیعی را با خارج نمودن پوست و تفاله میوه بدون توقف نمودن دستگاه فراهم می کند.
4-صدای پایین دستگاه:
سیستم آبمیوه گیری کووی با استفاده از فشرده سازی برای گرفتن آب میوه طبیعی باعث تولید صدای کمتری نسبت به تکنولوژی دستگاه های دیگر با سرعت بیشتری آبمیوه را می گیرند می شود.
5-شستشو سریع و راحت خودکار دستگاه:
شستشو آبمیوه گیریها ساده و راحت نیست، اما در این دستگاه با ریختن آب به داخل مخزن دستگاه می توان آن را شست و با نوع آبمیوه را تغییر داد.

تاريخ تنظيم: سه شنبه 22 دی ماه 1394

coway, 2014