» پرسش و پاسخ » آیا سیستم فیلتراسیون دستگاه های تصفیه هوا برای شرایط آب و هوایی در ایران تست شده است؟

پرسش و پاسخ

آیا سیستم فیلتراسیون دستگاه های تصفیه هوا برای شرایط آب و هوایی در ایران تست شده است؟

تعداد بازدید 2631

بله با توجه به این که آب و هوای کشور کره جنوبی آب و هوایی مرطوب و بارانی می باشد،مسلما نمی تواند با آب و هوای تمامی نقاط ایران متناسب باشد بنابراین دستگاه های موجود بنا به درخواست ما و بر اساس آب و هوای تمام شهرستان های ایران ساخته شده و با  توجه به مشخصات دستگاه برای هر منطقه می توان دستگاه تصفیه هوای مناسب را تهیه و استفاده کرد

تاريخ تنظيم: دوشنبه 30 خرداد ماه 1390

coway, 2014