» پرسش و پاسخ » چرا خانواده های ایرانی باید در منزل خود از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده کنند؟

پرسش و پاسخ

چرا خانواده های ایرانی باید در منزل خود از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده کنند؟

تعداد بازدید 2372


در حقیقت نه تنها خانواده های ایرانی بلکه تمام مردم دنیا باید در منزل خود جهت تصفیه آب آشامیدنی که شامل آب مصرفی جهت نوشیدن، چای، قهوه، طبخ غذا و حتی آبکشی سبزیجات و میوه ها باید از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده کنند.
و اما علت ضرورت این دستگاهها تا به امروز در  تمام دنیا بر روی  آب بهداشتی که توسط سازمانهای آب  تامین و  از طریق شبکه های آبرسانی توزیع می شود،  دو عمل انجام می شود:
۱) به روشهای فیزیکی ( نظیر حوضجه های ته نشینی و استفاده از آشغال گیر ها ) تا حدودی مواد معلق در آب حذف می شوند.
۲) با استفاده از مواد شیمیایی ( عمدتاً کلر و مشتقات آن ) میکروب زدایی انجام می شود.
اما این میزان تصفیه و میکروب زدایی برای آن قسمت از آب که صرف آشامیدن انسان می شود کافی نیست. زیرا املاح و مواد مضر که در آب به صورت محلول وجود دارد ( نظیر نیترات، آرسنیک، سموم کشاورزی ، فلزات سنگین و … ) با این روش از آب حذف نشده و وارد بدن انسان می شود. ولی دستگاه های تصفیه آب با فیلتر اسمز معکوس قادر است مواد مضر محلول در آب را حذف نماید به طوری که آب خروجی از این دستگاهها عاری از هرگونه مواد زیان بار است.

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

coway, 2014