» پرسش و پاسخ » برتری های آب تصفیه شده توسط دستگاههای تصفیه آب نسبت به آب بطری (آب معدنی) چیست؟

پرسش و پاسخ

برتری های آب تصفیه شده توسط دستگاههای تصفیه آب  نسبت به آب بطری (آب معدنی) چیست؟

تعداد بازدید 2704


بعضاً مشاهده شده است که عده ای سودجو، اقدام به تولید و توزیع آب غیر بهداشتی بعنوان آب معدنی میکنند. با استفاده از دستگاه های تصفیه آب                   ، اطمینان حاصل میکنید که آب مصرفی خانواده از روشهای کاملاً بهداشتی تولید می شود و خودتان بر کیفیت آن نظارت دارید.
نگهداری آب در بطری های پلاستیکی احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. مخصوصاً در صورت نگهداری بطری‌های آب در معرض نور خورشید، موادی از پلاستیک به آب نفوذ می کند که سرطانزایی آنها به اثبات رسیده است. این درحالی است که بسیاری از کسبه، بطری های آب را در خیابانها و پیاده روهای مقابل فروشگاهها و در معرض نور خورشید قرار می دهند.
برخی از تولید کننده ها جهت افزایش ماندگاری آب بطری، از مواد نگهدارنده استفاده میکنند. در نتیجه خلوص آبهای بطری محل تردید است.
حمل و نقل و نگهداری آب های معدنی نیازمند صرف انرژی، زمان و هزینه زیادی است.
زباله های حاصل از بطری های آب معدنی، غیر قابل تجزیه بوده و باعث آلودگی محیط زیست می شوند.
بخش اعظمی از بهای آب معدنی ها، در واقع هزینه های بسته بندی و توزیع آنهاست که از مشتری دریافت می‌گردد.
و در آخر اینکه اگر قیمت هر بطری آب معدنی را بطور متوسط ۲۰۰ تومان در نظر بگیریم  و مصرف هر نفر در روز فقط جهت آشامیدن دو بطری باشد هزینه آب شرب هر نفر ۴۰۰ تومان  در روز و هزینه فقط آب شرب  یک خانواده ۴ نفره در  روز ۱۶۰۰ تومان در روز و به عبارتی ۵۸۴۰۰۰ ( پانصد و هشتاد و چهار هزار تومان ) در سال خواهد شد! خودتان قضاوت کنید.

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390

coway, 2014