» محصولات » دستگاه تصفیه آب

محصولات کووی

  • Cold
  • Hot
  • Ice
  • Ambient
  • Sterilization

تصفیه آب رومیزی

New

CHP-250R متناسب با هر آشپزخانه

New

CHP-260L, پیشرفته ترین نسل دستگاه تصفیه آب

New

P-220L سری جدید دستگاه تصفیه آب کووی

New

CHP-06DL, خروجی آب سرد، ولرم و جوش

New

CHP-08A, تصفیه آب رومیزی

New

P-07QL, تصفیه آب رومیزی

New

CP-07BR, خروجی آب سرد و ولرم

تصفیه آب ایستاده

New

CHP-590R -کم حجم مناسب محل کار و منزل

New

CHP-671R, مخزن بزرگ جهت مصارف رستوران ها و مدارس...

New

CHP-06E, تصفیه آب سرد، ولرم و جوش

New

CHPI-08BR,تصفیه آب سرد، جوش، ولرم + یخ تصفیه شده

New

CHO-01AL

New

CHP-04AR

تصفیه آب زیرسینکی

New

P-160L , تصفیه آب زیرسینکی

New

P-09CR, تصفیه آب زیر سینکی

coway, 2014