» محصولات » دستگاه تصفیه آب » تصفیه آب رومیزی

محصولات کووی

CHP-250R تصفیه آب
New

CHP-250R تصفیه آب

CHP-250R متناسب با هر آشپزخانه

CHP-260L تصفیه آب
New

CHP-260L تصفیه آب

CHP-260L, پیشرفته ترین نسل دستگاه تصفیه آب

P-220L تصفیه آب
New

P-220L تصفیه آب

P-220L سری جدید دستگاه تصفیه آب کووی

P-07QL تصفیه آب
New

P-07QL تصفیه آب

P-07QL, تصفیه آب رومیزی

CHP-08AR تصفیه آب
New

CHP-08AR تصفیه آب

CHP-08A, تصفیه آب رومیزی

CP-07BR تصفیه آب
New

CP-07BR تصفیه آب

CP-07BR, خروجی آب سرد و ولرم

CHP-06DL تصفیه آب
New

CHP-06DL تصفیه آب

CHP-06DL, خروجی آب سرد، ولرم و جوش

coway, 2014