CPS-240

دستگاه تصفیه آب Coway CPS-240

آب سرد و گازدار

   
 

 

برای خرید این محصول اینجا کلیک کنید

مدلCPS-240
سیستم تصفیه4مرحله
گواهینامه WQANSF / ANSI 42, 53, 58, 372, 401
ظرفیت مخزن محیط 2.0 ℓ / 0.52 gal
سرد 2.0 ℓ / 0.52 gal
ابعاد281 x 511 x 591 mm / 11.1 x 20.1 x 23.3 inch
وزن خالص22 kg / 48.5 lb
بانوشیدن آب گازدار لذت ببرید

از آب گازدار درخانه لذت ببرید

دستگاه تصفیه آب همه نوع آب متشکل ازآب سرد، آب در دمای وهمچنین آب معطر وآب گازدار را فراهم می کند

عملکرد با تنظیم چرخه اختیاری

لمس آسان برای استفاده از صفحه نمایش و یک شماره گیری چرخشی

صرفه جویی در هنگام شب با سنسورحالت نور برای پس انداز انرژی